Zadzwoń terazUmów Wizytę

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna to złożony proces, podczas którego pacjent wkracza na nową ścieżkę: ścieżkę głębszego poznania i zrozumienia samego siebie. Podczas spotkań w ramach psychoterapii, ma okazję przyjrzeć się swoim problemom z bliska, dotrzeć do ich przyczyn i odzyskać poczucie wpływu na własne życie. Psychoterapia rozpoczyna się od przyjrzenia się celom, jakie będą przyświecać pacjentowi i terapeucie podczas całości procesu psychoterapeutycznego oraz zasad, które będą obowiązywać obydwie strony po podjęciu terapii. Jest to tzw. setting, określający ramy terapii i doprecyzowujący kwestie takie jak: długość trwania psychoterapii i częstotliwość sesji, wysokość płatności, zasady dotyczące odwoływania spotkań, kontaktu pomiędzy sesjami oraz przybliżony czas trwania terapii. Tego typu umowa (ustna bądź pisemna) zawierana pomiędzy terapeutą a pacjentem pozwala na klaryfikację wzajemnych oczekiwań odnośnie psychoterapii i uniknięcie ewentualnych, przyszłych nieporozumień.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia w podejściu integracyjnym w którym pracuje, zazwyczaj jest terapią długoterminową, a jej głównym celem jest trwała zmiana cech osobowościowych. Psychoterapia polega na regularnych, cotygodniowych spotkaniach pacjenta z psychoterapeutą. Czas trwania pojedynczej sesji to zazwyczaj około 45-50 minut. Odbywa się ona najczęściej w gabinecie psychoterapii. Zdarza się również, że psychoterapia jest prowadzona, na życzenie pacjenta, w innym miejscu niż gabinet psychoterapii, takim jak jego dom czy szpital. Ważne jest, aby miejsce odbywania się terapii było miejscem, wytwarzającym poczucie bezpieczeństwa, które sprzyja otwartej i szczerej rozmowie. Podczas psychoterapii, tworzy się niepowtarzalna relacja zwana relacją terapeutyczną, uważana za jeden z głównych czynników leczących w psychoterapii. Dzięki temu, że pacjent niejednokrotnie po raz pierwszy w swoim życiu doświadcza relacji opartej na empatii, aktywnym słuchaniu i braku oceny jego działań, jest w stanie szczerze komunikować swoje emocje i myśli. Dobra relacja w terapii to taka, w której można znaleźć zarówno zaufanie, wzajemny szacunek, jak i gotowość do dzielenia się doświadczeniami związanymi z trudnymi tematami. Warto podkreślić tutaj rolę partnerstwa, które jest jednym z fundamentów tej niepowtarzalnej relacji- terapeuta wprawdzie jest ekspertem od zdrowia psychicznego, ale tylko pacjent jest ekspertem od siebie samego- dlatego to on jest najważniejszy w tej niesymetrycznej, skupionej na nim relacji. Oznacza to również fakt, że to na nim ciąży odpowiedzialność i niezbywalne prawo do podejmowania decyzji o dalszym kierunku terapii, w której uczestniczy.

Psychoterapia w nurcie integracyjnym

Psychoterapia w podejściu integracyjnym jako jedna z nielicznych umożliwia elastyczne dopasowanie procedur do aktualnych problemów pacjenta, z pełnym poszanowaniem dla jego wyjątkowości i indywidualności. Psychoterapia w tym nurcie opiera się na identyfikacji obszarów, które pozostają na co dzień poza świadomością pacjenta, takich jak mechanizmy obronnych, nieświadome tendencji i wewnętrzne konflikty w myśl słów Jacka Pierzchały: „To, co sobie uświadamiamy, jesteśmy w stanie kontrolować, natomiast to, czego sobie nie uświadamiamy, kontroluje nas”. Dużą rolę odgrywa także konfrontacja z nawykowymi sposobami interpretacji otaczającej nas rzeczywistości, które są często źródłem narastających problemów. Niezmiernie istotne jest również to, aby podczas terapii opanować umiejętność uważności, rozumianej jako zdolność bycia tu i teraz, polegającej na aktywnym doświadczaniu wszystkich aspektów bieżącej chwili- zarówno tych przyjemnych, jak i tych nieprzyjemnych. Celem terapii jest dostarczenie pacjentowi narzędzi, za pomocą których będzie w stanie samodzielnie stawać czoła wyzwaniom, spotykającym go każdego dnia. Jednym z głównych założeń psychoterapii jest to, aby nauczył się konfrontować się z problemami i mimo odczuwanego strachu, dążyć do nadawania im konstruktywnego sensu w odniesieniu do swojego życia. Stopniowo, w procesie psychoterapii, pacjent zyskuje tzw. zdolność wglądu, umożliwiającą głębsze i pełniejsze rozumienie spotykających go problemów.

Czas trwania psychoterapii

Czas trwania psychoterapii jest kwestią niezwykle zindywidualizowaną, zależną od wielu czynników takich jak charakter problemów, z którymi zgłasza się pacjent lub jego motywacja do pracy nad sobą. Przeważnie, psychoterapia trwa od roku do trzech-pięciu lat. Koniec terapii jest wyznaczany wspólnie przez terapeutę i przez pacjenta. W sytuacji, gdy pacjent uzna, że osiągnął wszystkie cele, na jakich mu zależało podczas spotkań w gabinecie psychoterapii i czuje, że zmiana, jaka w nim zaszła, umożliwia mu osiągnięcie oraz utrzymanie dobrostanu psychicznego, wówczas terapię można uznać za zakończoną. Zdarza się, że decyzja o zakończeniu terapii wywołuje u pacjenta duży dyskomfort i obawę przed poradzeniem sobie bez wsparcia terapeuty. Dopuszcza się wówczas możliwość terapii wspierającej, która polega coraz rzadszych spotkaniach, trwających do momentu aż pacjent nie dojrzeje do decyzji, by całkowicie zrezygnować z wizyt w gabinecie psychoterapii.

Dla kogo psychoterapia?

Psychoterapia indywidualna jest skierowana do wszystkich, którzy zmagają się z uczuciem przytłoczenia, niespełnienia i potrzebują wsparcia emocjonalnego w mierzeniu się z trudnościami dnia codziennego. W sytuacji, gdy czujemy, że to, z czym przyszło nam się zmierzyć, zaczęło nas przerastać i nie jesteśmy w stanie sobie sami z tym poradzić, warto poszukać pomocy u specjalisty i zastanowić się nad podjęciem terapii. Psychoterapia zalecana jest również tym pacjentom, którzy dążą do trwałej poprawy swojego samopoczucia psychicznego i ustawicznego samorozwoju, mającego na celu uważniejsze życie. Niewątpliwie, decyzja o podjęciu psychoterapii jest ciężką decyzją, której towarzyszy często niepokój i niepewność o jej słuszności. Rozpoczęcie pracy nad sobą przy wsparciu terapeuty, jest aktem dużej odwagi i wyrazem otwartości na to, aby zaszły znaczne zmiany jakościowe w naszym życiu. Na pewno nie jest to proces łatwy, ale gwarantujący chwile pełne odkryć i emocji. Psychoterapia indywidualna ze względu na swoją skuteczność, może okazać się nieocenioną szansą na rozwiązanie aktualnych problemów i zmierzenie się z nieuświadomionymi mechanizmami, rządzącymi naszym życiem.

 

 

Umów wizytę
Loading...