Zadzwoń terazUmów Wizytę

Michał Buczek
Psycholog – Seksuolog
Psychoterapeuta


Posiadam tytuł magistra z zakresu psychologii klinicznej uzyskany na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz magistra pedagogiki rewalidacyjnej otrzymany na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej akredytowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Ignatianum w Krakowie. Jestem także absolwentem całościowego 4-letniego Studium Psychoterapii Integracyjnej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapeutycznym w Warszawie.

Od początku swojej pracy zawodowej zajmuję się pomaganiem drugiej osobie. Początkowo pracowałem jako wychowawca chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym w Zespole Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych nr 2 w Krakowie-Nowej Hucie. Następnie przeprowadziłem się do Rzeszowa, gdzie początkowo w Pogotowiu Opiekuńczym a następnie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im dr Henryka Hanasiewicza pracowałem na stanowisku starszego wychowawcy. Na co dzień spotykałem się z sytuacjami kryzysowymi, w których stawiani byli młodzi ludzie, moi podopieczni, w wyniku wielu niekorzystnych okoliczności życiowych lub braku odpowiedzialności i niekompetencji ze strony ich rodziców. Byłem świadkiem trudnych emocji, poczucia krzywdy, które nie pozwalały mi na pozostawanie obojętnym. Chęć zapewnienia moim wychowankom możliwe najbardziej profesjonalnej, a przez to skutecznej pomocy, zmotywowała mnie do zgłębiana w wiedzy z zakresu psychoterapii oraz psychologii klinicznej. W tym obszarze posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami zarówno w Poradni Zdrowia Psychicznego, jak i w prywatnej praktyce, w ramach której prowadzę indywidualne sesje. Swoją pracę systematycznie superwizuję u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Odbyłem liczne praktyki, w ramach których doskonaliłem swoje kompetencje zawodowe i osobiste. Pracowałem z dziećmi w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Specjalnym nr 100 w Krakowie oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Prowadziłem zajęcia integracyjne klas I-III w Zespole Szkół Integracyjnych nr 2 w Krakowie, Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu, Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie oraz w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie. Prowadziłem również zajęcia świetlicowe i terapeutyczne na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie oraz w Świetlicy środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie. Organizowałem zajęcia terapeutyczne z młodzieżą w klasach gimnazjalnych i szkołach zawodowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie. Odbyłem również czteromiesięczny staż na stanowisku opiekuna w Państwowym Dom Pomocy Społecznej Dla Ludzi Starych i Psychicznie Chorych w Moczarach oraz staż seksuologiczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Instytytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie.

MOJE WYKSZTAŁCENIE


 
08.2019 – 06.2024fundacja rozwoju psychoterapii rodzinFundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku
Kierunek: Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin.
Szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro
10.2017 – 03.2019swpsSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Kierunek: Seksuologia Kliniczna
Studia podyplomowe
10.2015 – 03.2019swpsSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Kierunek: Psychologia
Specjalność: Psychologia kliniczna
01.2013 – 12.2016polskie towarzystwo psychoterapeutyczneInstytut Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego w Warszawie
4 letnie Studium Psychoterapii Integracyjnej
10.2005 – 06.2007Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Kierunek: Pedagogika rewalidacyjna
Specjalność: Oligofrenopedagogika
10.2005 – 06.2007Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
Kierunek: Pedagogika resocjalizacyjna
10.2002 – 06.2005Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Kierunek: Pedagogika rewalidacyjna
Specjalność: Pedagogika terapeutyczna

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Tarnowskich Górach
 • od początku 2015 roku prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny w Tarnowskich Górach;
 • w latach 2016 – 2019 pracowałem w Poradni Zdrowia Psychicznego Sigma Bi w Bytomiu
 • w latach 2008-2016 pracowałem jako starszy wychowawca i opiekun w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie. Byłem odpowiedzialny m.in. za kierowanie całokształtem działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej względem Wychowanków i ich resocjalizację;
 • od 03.2015 do 09.2015 odbywałem staż psychoterapeutyczny w  Poradni Zdrowia Psychicznego w Ustrzykach Dolnych;
 • w latach 2011 do 10.2013 pełniłem obowiązki rodzinnego kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie;
 • w latach 2005 do 2008  pracowałem jako wychowawca grupy adaptacyjnej w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 w Krakowie.

KURSY I SZKOLENIA

 • Systemowa Terapia Rodzin – kurs podstawowy obejmujący 270 godzin teorii oraz pracy genogramowej wraz z elementami terapii własnej pod patronatem Krakowskiego Instytutu Psychoterapii;
 • Warsztaty dramy – „Drama europejską formą kształcenia” – kurs doskonalący;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – kurs doskonalący I stopni;
 • Warsztaty Socjoterapii – podstawowy katalog trudności wychowawczych sygnalizujących napięcie emocjonalne oraz nastawienia agresywne wychowanków, podstawowe mechanizmy procesów grupowych, zespól wychowawców jako grupa Balinta;
 • Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z syndromem FAS (Fetal Alcohol Syndrome), zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), przejawiającą zachowania przemocowe, autyzmem;
 • Szkolenie specjalistyczne z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych od substancji psychoaktywnych organizowanych przez Warszawski Instytut Profilaktyki oraz KARAN;
 • Szkolenie warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnienia od internetu i cyberprzestrzeni pod patronatem Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.
Umów wizytę
Loading...