Zadzwoń terazUmów Wizytę

Seksuolog – Psychoterapia Seksuologiczna

Problemy natury seksuologicznej pojawiają się w każdym wieku. Szacuje się, że około 60% kobiet i mężczyzn boryka się z problemami natury seksualnej. Statystyki te nie odzwierciedlają realnego problemu, gdyż jest to tematyka wstydliwa i niewiele osób przyznaje się do swoich problemów.

Kim jest seksuolog?

Seksuolog to specjalista w zakresie seksuologii, czyli dziedziny zajmującej się życiem płciowym człowieka w obszarze ciała oraz duszy (psychiki). Praktyka seksuologa podlega obowiązkowi bezwzględnego dochowania tajemnicy zawodowej, z którego zwalnia jedynie orzeczenie sądu.

Kto powinien zgłosić się do seksuologa?

Seksuolog pomaga osobom:

 • o problemach w zakresie popędu seksualnego,
 • skarżących się na bolesne współżycie,
 • z różnymi dysfunkcjami seksualnymi,
 • skarżących się na przedwczesny lub opóźniony wytrysk,
 • z zaburzeniami orgazmu,
 • z zaburzeniami erekcji,
 • z objawami menopauzy i andropauzy,
 • nieakceptujących swojej orientacji seksualnej,
 • z zaburzeniami identyfikacji płciowej.

Co daje wizyta u seksuologa?

Specjalista seksuolog skupia się na poszukiwaniach źródła problemu i dokonuje diagnostyki na podstawie wywiadu z pacjentem. Pierwsza wizyta ma charakter konsultacyjny.

Diagnostyka problemów seksuologicznych odbywa się z szerszym diagnozowaniem psychologicznym. Często istnieje potrzeba wykonania dodatkowych badań, np. laboratoryjnych, czy diagnostyki obrazowej. Niektóre sytuacje wymagają dodatkowych konsultacji u lekarzy endokrynologów, urologów, ginekologów. Problemy seksuologiczne mają złożoną naturę. Specjalista zleca dodatkowe badania i konsultacje i to ich wyniki wraz z informacjami uzyskanymi od pacjenta w drodze wywiadu stanowią podstawę właściwej diagnostyki. Wówczas możliwe jest dobranie odpowiedniej formy leczenia. Tylko kompleksowa diagnostyka, uwzględnienie psychologicznych i medycznych aspektów, pozwala na pełne zrozumienie problemu.

Główne korzyści z wizyty u seksuologa to:

 • Zidentyfikowanie problemu, często ukrytego.
 • Konstruktywne rozwiązanie zdiagnozowanego problemu.
 • Ustalony plan terapii w poradni seksuologicznej lub udzielenie pacjentowi wskazówek do dalszego postępowania poza gabinetem seksuologa.
 • Szansa na poprawę jakości życia intymnego oraz relacji partnerskich.
 • Możliwość wyzwolenia potencjału erotycznego.
 • Odbudowanie wiary w siebie i poprawa samooceny.

Jak wygląda leczenie?

Najczęstszą formą terapii jest poradnictwo, psychoedukacja i psychoterapia w zakresie seksualności. W razie potrzeby stosuje się leczenie farmakologiczne, które może wspomagać terapię indywidualną lub partnerską.

Czym jest psychoterapia seksuologiczna?

Psychoterapia ukierunkowana na problemy seksualne nazywana jest psychoterapią seksuologiczną. Taka forma terapii rozumie jak istotne dla ogólnej jakości życia człowieka jest satysfakcja płynąca z życia intymnego, dlatego też seksuolog, współpracując z pacjentem, dąży do poprawy jakości tej sfery życia przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych przekonań, prezentowanych postaw i wartości pacjenta. Psychoterapia w zakresie seksuologicznym spogląda na problem całościowo, dostrzegając, że jego podłożem mogą być czynniki natury psychologicznej lub biologicznej, ale także czynniki społeczne i kulturowe. Seksuolog opiera prowadzoną psychoterapię przede wszystkim na zaufaniu oraz wypełnianiu zadań w zakresie metod treningowych przez pacjenta w procesie realizowania celów.

Ile trwa leczenie ?

Czas trwania psychoterapii jest uzależniony od konkretnego problemu i indywidualnych potrzeb pacjenta. Wpływa na to wiele czynników, zwłaszcza aktualny stan zdrowia, współpraca pacjenta i jego motywacja, sytuacja życiowa (wykonywana praca zawodowa, warunki rodzinne i mieszkaniowe), a także cele terapii, które zostają określone w indywidualnym planie leczenia.

Umów wizytę
Loading...