Psychoterapia

Intensywna psychoterapia
Praca z traumą młodzieży
Leczenie depresji
Rozwiązywanie problemów małżeńskich

Terapia nastolatków
Radzenie sobie ze stresem
Rozwiązywanie problemów emocjonalnych
Poprawa relacji interpersonalnych

psychoterapia

Jestem psychoterapeutą pracującym w paradygmacie integracyjnym. Oznacza to, że w swojej pracy staram się elastycznie ustalać metody postępowania, które będą najwłaściwsze – najbardziej skuteczne dla pacjenta i uwzględnią specyfikę jego trudności. Staram się przy tym zwracać szczególną uwagę na zdarzenia związane z poczuciem skrzywdzenia, osamotnienia czy odrzucenia. Swoją pracę psychoterapeutyczną z pacjentem rozumiem jako poznawanie i rekonstruowanie jego własnej „cichej opowieści wewnętrznej”, którą większość ludzi snuje, a która często wzbudza bolesne uczucia i przekonania na swój temat. W ten sposób możliwe staje się pogłębienie kontaktu z własnymi emocjami, a przez to lepsze rozumienie siebie i swoich potrzeb.

Jeżeli przez codzienne trudności bądź problemy zagubiłeś/aś poczucie sensu, towarzyszą Ci lęki, kłopoty ze snem, smutek, przygnębienie lub inne reakcje nerwicowe, które mogą być związane z poczuciem winy, samotności, izolacji bądź łączyć się z tematem przemijania i śmierci, albo po prostu chcesz się dalej rozwijać i samorealizować, spotkajmy się w gabinecie.

Zapraszam również na konsultacje rodziców dzieci zmagających się na co dzień zaburzeniami zachowania, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), niedostosowaniem społecznym lub innymi przejawami trudności w rozwoju. Postaram się Państwu pomóc wykorzystując swoją wiedzę z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej, resocjalizacji czy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, którą aktualnie zgłębiam w ramach studiów na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

W CZYM MOGĘ CI POMÓC?

Psychoterapia indywidualna

terapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą terapii, która opiera się na wzajemnej pracy terapeuty z Pacjentem. Polega ona na bezpośredniej, szczerej i otwartej rozmowie na temat problemów i zmagań Pacjenta. Głównym celem psychoterapii jest usunięcie lub osłabienie objawów chorobowych, zmniejszenie cierpienia Pacjenta, poprawa jego funkcjonowania w życiu społecznym i podniesienie jakości życia.

Psychoterapia młodzieży

terapia młodzieży

Psychoterapia skierowana na potrzeby młodzieży to terapia nakierunkowana na problemy, które spotykają nastolatków, stawiających pierwsze kroki w nieznanym dla nich dotąd świecie młodych dorosłych. Często temu przełomowemu momentowi w życiu towarzyszy kryzys tożsamościowy, stawiający przed nimi pytania takie jak Kim jestem?  Kim chciałbym być? Czego potrzebuję?

Psychoterapia rodzinna

terapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna to wyjątkowa forma psychoterapii, w której aktywnie uczestniczy cała rodzina. Rodzina to podstawowe źródło naszej wiedzy o świecie, innych i samych sobie. Poprzez bycie jej częścią i pełnienie w niej określonych ról, zyskujemy unikalną tożsamość społeczną. Terapia skupia się przede wszystkim na relacjach pomiędzy małżonkami i ich dziećmi.

Psychoterapia małżeńska / par

terapia par

Wiele par zmaga się z kryzysami, które stawiają pod znakiem zapytania wspólnie wypracowane wartości, cele czy umiejętność wzajemnej komunikacji. Terapia par jest odpowiedzią na nieustannie rosnącą potrzebę wsparcia, która rodzi się w związkach. Związki, które decydują się na wspólne podjęcie terapii wyrażają tym samym gotowość do pracy nad odbudowaniem zdrowej i satysfakcjonującej, obydwie strony.

Każdy człowiek umiera, nie każdy naprawdę żyje.

William Wallace

Umów Wizytę